Het verhaal van leverancier Lichtoplossingen

Meer over leverancier Lichtoplossingen

Oude functie

divers

Nieuwe functie

divers

Type traject & duur

outplacement 4 maanden

Loopbaanvraag

een groep van 16 medewerkers begeleiden naar nieuw werk

“et EmpowerYou was naast de groepssessies d.m.v. een coaching-strippenkaart tijd beschikbaar gesteld voor individuele begeleiding voor degenen die hieraan behoefte hadden.”

Het verhaal

Lumotech heeft eind 2014 besloten om alle logistieke en operationele diensten te verplaatsen naar onze productievestiging in Polen. Dit had als gevolg dat van 16 medewerkers de arbeidsovereenkomsten werden verbroken. Middels een sociaal plan is hieraan uitvoering gegeven in de periode februari t/m juni 2015.
Om de betrokkenen te laten begeleiden bij het zoeken naar nieuw werk heeft Lumotech hiervoor een outplacement traject met Empower opgestart.
Het proces omvatte groepssessies van 2 dagdelen voor alle betrokkenen, gesplitst in 2 groepen van 8 personen om voldoende aandacht te kunnen schenken aan individuele zaken. Voorafgaande aan de groepssessies is een inventarisatie gemaakt van de individuele situaties en de doelen die de berokkenen voor zichzelf stelden.
Tijdens de groepssessies is er vooral nadruk gelegd op veranderingsprocessen, het opstellen van een CV, het voorbereiden op sollicitatiegesprekken en de rol van de sociale media. Middels rollenspellen is getracht worden de deelnemers geconfronteerd met praktijksituaties en geleerd hoe daarop in te spelen.
In de overeenkomst met Empower was naast de groepssessies d.m.v. een coaching-strippenkaart tijd beschikbaar gesteld voor individuele begeleiding voor degenen die hieraan behoefte hadden. Ongeveer de helft van de deelnemers heeft op deze manier nog aanvullende gerichte begeleiding gekregen bij het solliciteren naar en/of voorbereiden op een nieuwe baan.
De terugkoppeling van de kandidaten was dat Empower er volledig in geslaagd is om de kandidaten zelfvertrouwen te geven en om gebaseerd op hun eigen positieve krachten duidelijke doelstellingen m.b.t. een nieuwe betrekking te formuleren.
Het traject met Empower is van start gegaan op 29 januari en per vandaag hebben 8 deelnemers nieuw werk gevonden (in dienstverband of als zelfstandige). Met de overige wordt door Empower contact gehouden om hun voortgang te kunnen monitoren en eventueel bij te sturen.
Tijdens het outplacementtraject is er regelmatig contact geweest tussen Lumotech als opdrachtgever en John Groot van Empower om verslag te doen van de progressie en de bevindingen van de begeleiding van de deelnemers.
Als vertegenwoordiger van Lumotech ben ik uitermate tevreden over de werkwijze, deskundigheid en gedrevenheid van de medewerkers van Empower, die bij dit traject betrokken zijn geweest. Voor ondernemingen die onverhoopt in een zelfde situatie van inkrimping terecht komen, zal ik Empower zeker aanbevelen als partner bij sollicitatiebegeleiding en outplacement.

Visie van de coach

Tijdens het outplacementtraject is er regelmatig contact geweest tussen Lumotech als opdrachtgever en John Groot van Empower om verslag te doen van de progressie en de bevindingen van de begeleiding van de deelnemers.
Als vertegenwoordiger van Lumotech ben ik uitermate tevreden over de werkwijze, deskundigheid en gedrevenheid van de medewerkers van Empower, die bij dit traject betrokken zijn geweest.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Vraag je eigen custom pakket aan, wat alleen voor jou geschikt is.