Moeiteloos veranderen zonder weerstand

Effectief verandermanagement voor future proof personeel 

 

Als ondernemer, HR professional of manager zie je dat alles razendsnel verandert. Dat motiveert jou ook! Ontwikkelingen en innovaties gaan sneller dan ooit. En laat juist dat het struikelblok zijn in veel bedrijven? Want het goed implementeren van veranderingen lukt vaak onvoldoende omdat er geen helder beleid op verandermanagent is. Het stuit op veel weerstand en protest. De miscommunicatie binnen een organisatie neemt toe doordat medewerkers simpelweg niet geleerd hebben hoe zij positief met veranderingen om kunnen gaan. Met als gevolg uitval en hoog ziekteverzuim of zelfs het verlies van waardevolle kennis en ervaring binnen de organisatie doordat talent wegloopt.

  • Wist u dat omgaan met verandering de belangrijkste skill van de toekomst is? Door de snelle digitale veranderingen is veranderen en door ontwikkelen noodzakelijk

  •  70 %* van de veranderingen mislukken door weerstand en miscommunicatie

  • Verzuim en verloop nemen  juist in periodes van organisatorische veranderingen toe

  • In periodes van veranderingen neemt de productiviteit van medewerkers af

  • Een medewerker die verzuimt of uw organisatie verlaat kost al snel € 30.000,-

 

De optimale organisAtie: Toekomstproof én Agile

Een gezonde, groeiende organisatie start bij het gezond en weerbaar maken én houden van de medewerkers. Wist u dat de de factor van betrokkenheid van medewerkers een veel grotere impact heeft op duurzame inzetbaarheid? Meer nog dan bijvoorbeeld gezond eten en bewegen?

Hoe krijgt u Iedereen betrokken bij de veranderingen in uw organisatie? 

AL 20 jaar begeleiden wij mensen succesvol in verandertrajecten. Vaak zijn zij uitgevallen en zijn dit kostbare en intensieve trajecten. Wat als u dit voorkomt? En de weerstand op verandering bij uw werknemers veel lager is? Mensgericht verandermanagement, dat is de sleutel.

 

*(bron: Percy, S., Why do Change Programs Fail, 2019, Forbes)

Wij zijn gedreven op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daar waar mensen aan gaan en meebewegen ontstaan de mooiste dingen en groeien organisaties en medewerkers op een positieve en toekomst bestendige manier. Wij werken samen met bedrijven die oprecht betrokken zijn bij hun medewerkers.

De coaches van EmpowerYou zijn ervaren met diepgaande persoonlijke en organisatorische veranderingen. Meer dan 20 jaar ervaring en samenwerkingen met o.a. UWV, ARBO en L&D.

Onze praktische methode gaat uit van het Dig, Desire and Develop-model.  Deze methode zorgt voor betrokken medewerkers die moeiteloos regie nemen en met veranderingen mee kunnen ontwikkelen. Wat zorgt voor lagere verzuimcijfers én kosten. Een stabiele en hogere productiviteit, betrokkenheid en innovatie.

Duurzame inzetbaarheidsmethode

DIG

Graaf naar de kern van het probleem! Zo vaak is niet voor iedereeen duidelijk waarom de verandering moet plaatsvinden. Waarom is er weerstand bij verandering? Hoe worden uw medewerkers betrokken? Is er sprake van een innoverende leercultuur waardoor men goed met verandering om kan gaan?

Elke laag uit de organisatie wordt meegenomen zodat er direct buy in op alle levels ontstaat voor de veranderingen.

R

Uitgebreide analyse op cultuurniveau en veranderingskracht van de medewerker

R

Heldere rapportage met thema’s waarmee u weerstand het snelst tackelt

R

Teamsessie waarin de veranderingsthema’s worden geanalyseerd zodat iedereen de verandering snapt en zich betrokken voelt om er aan bij te dragen.

Duurzame inzetbaarheidsmethode

DESIRE

Het probleem is duidelijk, maar wat wil je als organisatie dan wel? Welke wensen zitten er onder de oppervlakte? Gehoor geven aan deze wensen zorgt ook voor een grotere betrokkenheid in de organisatie.

We kijken naar cultuurfactoren zoals leiderschap, samenwerkingen, ideale teamlid en teamsamenstelling om op die manier de innoverende cultuur vorm te geven.

R

Probleem- en behoefteanalyse op bedrijfscultureel niveau

R

Teamsessie om de factoren van de ideale manager/medewerker te bepalen

R

Concreet inzicht in de gewenste skills van de teamleden, zodat er ook gericht aan de  ontwikkeling gewerkt kan worden

Duurzame inzetbaarheidsmethode

DEVELOP

Ontwikkelen vanuit een plan is zoveel effectiever! De input vanuit de DIG-, en DESIRE-fase wordt omgezet naar concrete ontwikkelacties.

Het aanleren van coachend leiderschap, ontwikkeladviezen om medewerkers te laten zien welke werkplek optimaal bij hen past. Door iedereen een onderdeel te laten ontwikkelen, creëert u een leercultuur die door iedereen gedragen wordt.

R

Een zeer divers aanbod aan coach en leerinterventies kan ingezet worden, o.a. een leerplatform.

R

EmpowerYou werkt samen met experts op diverse vlakken zodat wij snel passende expertise in kunnen vliegen

R

Doordat u preventief handelt, kan vaak met een korte interventie al een stap worden gezet naar ontwikkelgericht handelen

Ik wil graag meer informatie over Het DDD traject

Wil je contact met een van onze coaches?