outplacement
begeleiding

naar jouw nieuwe baan

Word je ontslagen of eindigt jouw arbeidscontract door een vaststellingsovereenkomst, dan kan je met een outplacementtraject begeleid de focus verleggen en bewust opzoek naar die nieuwe baan. De missie van ons outplacementbureau is iedereen te helpen de juiste werkplek te creëren. Een baan te vinden die bij jou past en waar jij echt op je plek zit.
Want wie handelt vanuit passie heeft geen werk maar een leven!

Juist na ontslag is stilstaan belangrijk, de tijd nemen om een nieuwe strategie te bepalen.
Een outplacementtraject op maat biedt uitkomst. Door te onderzoeken wat je echt wilt, wordt jouw loopbaandoel glashelder en gaan ontwikkelingen soepel.

Wij bieden een gefundeerd stappenplan waardoor je jouw ontslag of vaststellingsovereenkomst moeiteloos ombuigt naar een uitdagende nieuwe baan.

Wanneer een outplacementtraject?

Als er ontslag dreigt of de werkgever en werknemer komen overeen dat de werkrelatie eindigt via een vaststellingsovereenkomst dan is outplacement meestal een optie. Zo kun je op zoek naar een andere werkgever.

Dit kan in hetzelfde werkveld bij een ander bedrijf zijn of zelfs een totaal ander vakgebied. Een outplacementtraject biedt een nieuw perspectief.

Redenen voor een werkgever om EmpowerYou als outplacementbureau te kiezen:
  • Kosten besparing
  • Positieve benadering van de situatie
  • Nieuw inzicht in de arbeidsmarkt
  • Onpartijdige en onafhankelijke begeleiding
Redenen voor een werknemer om EmpowerYou als outplacementbureau te kiezen
  • Professionele en betrokken begeleiding
  • Positieve benadering van de situatie
  • Toekomstperspectief helder
  • Verhoogde kans op een nieuwe baan waarvan jij echt aan gaat

Hoe werkt outplacement

Bij outplacement wordt er tussen de werkgever en werknemer een afspraak gemaakt dat de werknemer, doorbetaald, op zoek gaat naar een nieuwe baan. Ook wordt er een termijn overeengekomen waarbinnen er gezocht wordt. Deze tijdsafspraak is belangrijk want wanneer er na deze periode geen nieuw werk gevonden is, wordt het huidige arbeidscontract toch ontbonden. Het biedt de organisatie en de medewerker een duidelijke tijdslijn.

De tijdsduur van een outplacementtraject is verschillend. Dit hangt vaak af van de situatie. De minimale duur is 3 maanden tot maximaal 12 maanden.

Wat zijn de kosten en wie betaald

De kosten van een outplacementtraject variëren. Dit hangt af van de tijdsduur en de gewenste begeleiding. Een overzicht van onze verschillende outplacementtrajecten vind je hier.

De werkgever betaalt de outplacementkosten. Soms wordt er een bijdrage van de werknemer gevraagd. Dit kan dan deels uit de ontslagvergoeding komen of uit bijvoorbeeld de transitievergoeding. Wij lichten dit graag verder toe.

Baan-verover Outplacement traject

In 4 maanden snel een nieuwe baan. Volle focus op kachtig netwerken en effectief solliciteren zodat je jouw nieuwe baan verovert.

Op-je-plek Outplacement traject

In 6 maanden ontdekken welk werk perfect past en met een duidelijk loopbaandoel soepel jouw baan veroveren.

Empowering Outplacement traject

Ontdek in dit outplacementtraject van 9 maanden, welke baan en werk er moeiteloos bij jou past en start jouw nieuwe loopbaan.

Groeps outplacement traject

Wanneer er meerdere medewerkers gelijktijdig uitstromen, door een reorganisatie of anders, is groepsoutplacement een doeltreffend en verbindend traject om in 4 tot 6 maanden de juiste werkplek te vinden.

Wil je contact met een van onze coaches?