Re-integratie Tweede Spoor

Werk dat weer bij je past

In een re-integratie of tweede spoor traject zoekt een zieke medewerker passend werk bij een andere werkgever dan zijn/haar huidige. Werk dat goed past bij de huidige belastbaarheid en capaciteiten. Dit omdat het eigen of aangepaste werk bij de werkgever niet meer gaat. Een re-integratietraject is meestal geen dagelijkse kost en er komt toch wel wat bij kijken. Als werkgever heb je uiteraard het beste voor met jouw medewerker, maar de overige taken gaan ook gewoon door. Je gunt iemand het beste herstel en een prettige terugkeer in de werkende wereld. Ook voor de medewerker komt er veel op hem/haar af. Het is een extra belasting in een tijd waarin iemand zich niet altijd goed voelt, nog balanszoekend en soms onzeker is.

Daarom is de wet Poortwachter in het leven geroepen. Middels de stappen die in deze wet staan beschreven wordt een re-integratiedossier opgebouwd.  Eén van deze stappen is een tweede spoor re-integratie traject. Het tweede spoor loopt meestal naast het eerste spoor. Ook zijn er vaak medisch specialisten, arbeidsdeskundigen, enzovoorts betrokken.

De medewerker weer in zijn kracht krijgen en middels een gerichte loopbaanoriëntatie begeleiden naar een leuke passende baan, daar gaan we voor.

Alle partijen ontzorgen, zodat de medewerker zich echt op herstel en heroriëntatie kan richten en de werkgever met een zeker gevoel bijdraagt aan de re-integratie. Dat proces vraagt om een vakspecialist. EmpowerYou heeft al ruim 18 jaar ervaring in re-integratie. Naast de coaching van de medewerker, treden we op als procesbegeleider. We delen advies, gaan in gesprek met bedrijfsartsen en zorgen voor een Poortwachterproof dossier. Wij houden constant een vinger aan de pols.

Detachering

Detachering

Tijdig starten is essentieel. Wij activeren de medewerker constant om te kijken naar wat nog wel gaat. Daarom sporen we aan om spoedig buiten de eigen organisatie mee te kijken. Dat kan op veel manieren.

Een proefplaatsing, werkervaringsplaats of detachering zijn goede oplossingen om iemand te laten oriënteren buiten de organisatie. Zo kan men testen of het werk past, of men het vol kan houden,  zodat iemand duurzaam uitstroomt. In onze Re-integratie tweede spoor brochure vindt u al alles over de invulling van een effectieve tweede spoor aanpak,

Haalbaarheidsanalyse re-integratie

Haalbaarheidsanalyse

Een duurzame baan staat voorop. De ervaring leert dat er vaak meer mogelijk is dan gedacht. We combineren de interesses met de kwaliteiten en de beperkingen zodat we een concrete lijst en functies kunnen opstellen. 

Middels gebruik van diverse slimme tools kan er een concrete haalbaarheidsanalyse opgesteld worden over hoe vaak een functie voorkomt, welke opleidingen nodig zijn, welke bedrijven de functies aanbieden en wie de contactpersonen zijn. Zo kan men direct zien of een functie haalbaar is. 

 

Poortwachter en Tweede Spoor Traject

Poortwachterproof tweede spoor traject

UWV kijkt na 2 jaar of zowel medewerker als werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratieverplichtingen. WIj dragen bij aan het opbouwen van het re-integratiedossier doordat wij weten op welke punten het UWV het dossier beoordeeld.

Door alle stappen te doorlopen zoals het opstellen van een zoekprofiel, inschatten van de mogelijkheden, opstarten van detachering, zorgen wij ervoor dat het dossier poortwachterproof raakt.

 

Wij zorgen ervoor dat de medewerker 

 

R

het oude werk soepel los kan laten en goed  kan omgaat met de beperking

R

feilloos in kaart heeft welk werk nog wel kan met oog op belastbaarheid

R

het oude werk soepel los kan laten en goed  kan omgaat met de beperking

R

eenvoudiger passend werk kan ontdekken, via o.a. vacaturesystemen

R

zich professioneel voor kan stellen bij nieuwe werkgevers middels brief, cv en LinkedIn

  R
   Irina
   {Toegankelijk, praktisch en prikkelend op de juiste toon. Ik ben ontzettend gegroeid door het coachingstraject.
   Martina
   {De dienstverlening die EmpowerYou neerzet met de Curiosity-methode is een unieke en speciale aanpak! Je wordt weer uitgedaagd om nieuwsgierig te zijn en weer als kind in het leven te staan. De levenskracht en energie die dit teweeg brengt krijg je niet voor elkaar door alleen maar wat testjes te doen.
   Lucinda
   {Door het traject bij EmpowerYou heb ik een beter inzicht in mezelf als HSP-er gekregen. Ik weet nu hoe te handelen bij stressvolle situaties. Daar eerder op te reageren om ervoor te zorgen dat er geen stress ontstaat. Doordat het traject gelijk liep met de start van mijn nieuwe baan kon ik de aangereikte (HSP)handvatten gelijk toepassen. Ik heb weer energie genoeg voor mijn baan, gezin, sport en het volgen van een opleiding. Ook al is het erg druk, ik ben nu in staat om tijdig te voelen wanneer het me te veel wordt. Ik neem nu eerder mijn rust en bewaak mijn energie niveau zorgvuldig om stress te voorkomen. Het traject heeft een hele positieve invloed op mijn leven gehad!
   Patricia
   {Ik heb de begeleiding als heel prettig ervaren. EmpowerYou heeft mij geholpen door te kijken naar wat ik wil en ook wat ik kan. Ze hebben mij weer op de rit gekregen. Veel geleerd over solliciteren, netwerken en vooral positief over jezelf zijn.
   Herman
   {Het coachingstraject was prima, er werd goed geluisterd naar wat ik wilde en er werd ook geprikkeld om out of the box te denken.
   Saadia
   {Ik geef EmpowerYou een 9 omdat ik veel meer aan mijn traject heb gehad dan ik van tevoren had gedacht.
   Jacques
   {Deskundigheid en expertise gecombineerd met een eigen inbreng per coach. EmpowerYou laat je inzien wat er nodig is om te willen en kunnen veranderen maar dat je dit wel in eigen hand hebt.
   Nathalja
   {Ik ben ontzettend blij met het traject wat ik heb gelopen, mijn coach was heel motiverend. Ze haalde telkens mijn onzekerheden weg en hielp mij goed bij de opdrachten. Al heb ik het natuurlijk vooral zelf moeten doen. Het traject heeft mij nog meer motivatie gegeven om iets anders te gaan doen omdat ik door uit te zoeken wat ik kan en leuk vind er meer achter ben gekomen wat ik ongeveer zoek.
   Rosanne
   {De begeleiding ging een stuk verder en dieper dan ik had kunnen voorzien, met name op het gebied van de te volgen trainingen. Had verwacht een lijst met beroepen te krijgen, maar kreeg inzicht in eigenschappen en kenmerken (waar ik uiteindelijk meer mee kan).
   Tarik
   {EmpowerYou heeft mij goed geholpen om mijzelf beter te leren kennen wie ik ben, wat ik leuk vind en wat wil. Via de verschillende trainingen, tools & tips heb je tijd om jezelf een spiegel voor te houden en ook breder te kijken wat ook nog kan. Samen met anderen kom je op ideeën, bouw je een netwerk op en hoor je succesverhalen. Enorm bedankt voor het traject, want ik heb inmiddels mijn 1ste zzp-opdracht binnen weten te halen (in corona-tijden)!

   Wij zorgen ervoor dat de werkgever

   R

   een goede trajectbewaking krijgt, zodat het traject poortwachterproof is.

   R

   periodieke rapportages + tussendoor contact heeft over voortgang

   R

   u als werkgever zoveel mogelijk ontzorgd wordt in de begeleiding van de medewerker

   R

   medewerker constant wordt geactiveerd om zo een passende baan te vinden.

   R

   Ik wil meer informatie over Re-integratie tweede spoor

   Wil je contact met een van onze coaches?